1985/1986
Technikum - T5a urządzenia chłodnicze

wychowawca: mgr Anna Michalczyk

 
Technikum - T5b obróbka plastyczna

wychowawca: mgr Zbigniew Adamski

 
Technikum po ZSZ - LT3 obróbka skrawaniem

wychowawca: mgr inż. Tadeusz Dziełak

 
ZSZ - Z3a ślusarz mechanik, ślusarz narzędziowy

wychowawca: mgr Anna Witkowska

 
ZSZ - Z3b tokarz

wychowawca: mgr Elżbieta Zawadzka

 
ZSZ - Z3c frezer, ślusarz metali

wychowawca: mgr Stanisław Romanowicz

 
ZSZ - Z3d elektromechanik

wychowawca: mgr Józef  Targosiński