Informacje

 • Home
 • Aktualności
 • Informacje

Informacje

 • 21-2-2020
 • BW

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Zespołu Szkół w Poniatowej

Zespół Szkół prowadzi rekrutację do szkół średnich ponadpodstawowych oraz dla szkół dla dorosłych.

 

 

 

Szkoła prowadzi elektroniczną rekrutację.

Smile https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

Smile Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Smile Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej)


Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy, druk do pobrania poniżej lub w sekretariacie naszej szkoły.(Kwestionariusza nie wymagamy od kandydatów uczestniczących w naborze elektronicznym)   
  Do pobrania:
 2. Wynik egzaminu ósmoklasisty.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 4. Zaświadczenie komisji  konkursowej wydane laureatom konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim
 5. 2 fotografie ( podpisane na odwrocie)
 6. Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu (technikum, szkoła branżowa) (Skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie naszej szkoły. Dzięki temu unikniesz zbędnych kosztów badań lekarskich)