Rekrutacja 2022/2023 - Wymagane Dokumenty

 • Home
 • Rekrutacja 2022/2023 - Wymagane Dokumenty

Wymagane Dokumenty - Rekrutacja 2022/2023

 • Kwestionariusz osobowy, druk do pobrania poniżej lub w sekretariacie naszej szkoły.
 • (Kwestionariusza nie wymagamy od kandydatów uczestniczących w naborze elektronicznym)

  Do pobrania:
  KWESTIONARIUSZ (.PDF)
  KWESTIONARIUSZ (.DOC)

 • Wynik egzaminu ósmoklasisty.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie komisji konkursowej wydane laureatom konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim.
 • 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu
 • (Skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie naszej szkoły. Dzięki temu unikniesz zbędnych kosztów badań lekarskich)