I Poniatowskie Forum Nowych Technologii
Wpisany przez BW   
piątek, 12 maja 2017 08:33

26 kwietnia w Zespole Szkół w Poniatowej odbyło się kolejne przedsięwzięcie o zasięgu środowiskowym.

W konferencji informatycznej I Poniatowskie Forum Nowych Technologii uczestniczyło około 120 młodych ludzi z całego powiatu, interesujących się nowoczesną techniką. Gościliśmy uczniów z Opola Lubelskiego, Kluczkowic, Chodla, Józefowa nad Wisłą, Karczmisk, Łazisk, Wilkowa oraz Poniatowej.

Celem konferencji było propagowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu nowych technologii, zachęceniu ich do wybrania ścieżki kariery związanej z dziedzinami technicznymi oraz pokazaniu możliwości rozwoju osobowego młodego człowieka we współczesnym zautomatyzowanym, skomputeryzowanym, innowacyjnym świecie.

 

W ramach konferencji odbyło się 5 wykładów, 12 krótkich miniwarsztatów, prezentacje na 7 stoiskach oraz krótkie prelekcje przedstawicieli 4 przedsiębiorstw. Wykłady prowadzone przez specjalistów IT z firmy Edge One Solutions: Scrum - does it really work? (Marcin Ziółkowski), Programming - how to change my Life (Konrad Tomczyk) i eduLAB - THINK - CREATE - CHANGE (Aleksandra Wołosz i Piotr Pietras) okazały się bardzo ciekawe, choć przekazywana wiedza była trudna. Uczniowie z Zespołu Szkół przygotowali swoje prelekcje. Tomek Wicha, (II LO) prezentując  wykład Druk 3D – „Drukujemy Rzeczy nie kartki” - historia o tym, jak wydrukować wszystko! udowodnił, że druk przestrzenny nie ma dla niego tajemnic. Kamil Lasota (II technikum) w wykładzie „Historia rozwoju  przemysłu w naszym regionie” – Centralny Okręg Przemysłowy, a współczesne przedsiębiorstwa w bardzo ciekawy sposób zapoznał uczestników z historią regionu.

Podczas konferencji dużym zainteresowaniem cieszyły się mini warsztaty, na które było dużo więcej chętnych niż miejsc.  Niektórym uczniom (tym bardziej sprytnym) udało się jednak uczestniczyć w kilku spotkaniach. Warsztaty prowadzili nauczyciele i uczniowie ZS. Tematyka tych zajęć  była urozmaicona: „Robotyka moja pasją” – zajęcia z podstaw programowania robotów (Krzysztof Woźniak),  “Technologia CNC codziennością” - programowanie procesu technologicznego na obrabiarkę numeryczną (Paweł Gębka), „Ciekawy projekt gwarancją  dobrego modelu”  – projektowanie modeli na drukarkę 3D (Małgorzata Fiuk).

Stoiska prezentujące przedsiębiorstwa WentworthTech Sp.z.o.o., Pawtrans Holdind Sp.z.o.o., Orzeł S.A., Metalton G.Olchawski SP.J. oraz krótkie prelekcje przedstawicieli firm zainteresowały wielu młodych uczestników, którzy w przyszłości będą szukać swojego miejsca na rynku pracy. Podczas konferencji pasjonaci IT z ZS oprócz stałych stoisk z drukarką 3D i robotami zaprezentowali dodatkowo swoje nowe osiągniecie – makietę dawnych zakładów EDA. Pod opieką Pani Katarzyny Kobiałki, Pana Pawła Gębki i Pani Małgorzaty Fiuk młodzi konstruktorzy z pomocą druku 3D przygotowali  model makiety, który chociaż jeszcze nie do końca wykonany, zaciekawił nie tylko młodzież i ich opiekunów, ale także goszczących u nas pracowników przedsiębiorstw i władze samorządowe.

Na konferencji staraliśmy się przekazać wiedzę nie tylko o nowych technologiach, lecz również zapewnić chwile rozrywki. Zmagania sprawnościowe w salonie gier komputerowych przyciągały wielu gimnazjalistów i licealistów. Uczniowie ZS także rywalizowali z dużym zapałem. Salon gier został zorganizowany dzięki studentom z koła Naukowego Informatyków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Grupy KUL-net.

Uczestnicy konferencji mieli  możliwość wygrania wielu nagród ufundowanych przez władze samorządowe i uczestniczące w spotkaniu firmy. Po każdej prelekcji zadawane były trzy pytania. Na osoby, które udzieliły poprawnej odpowiedzi, czekały nagrody. Upominki zdobyło również 10 osób, które prawidłowo rozwiązało ankietę sprawdzającą wiedzę z zakresu  historii Poniatowej, naszej szkoły, a także informacji przekazanych podczas konferencji. Oczywiście najlepsi komputerowi  gracze również otrzymali nagrody.

Poniatowskie Forum Nowych Technologii wpisuje się w cykl przedsięwzięć związanych z 80-leciem Centralnego Okręgu Przemysłowego i 55-leciem nadania Poniatowej praw miejskich. W Komitecie Honorowym tych uroczystości, a więc i naszej konferencji są Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Krzysztof Hetman, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski. Patronatem Honorowym konferencję objęli również Starosta Opolski Pan Zenon Rodzik i Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak.

Dziękujemy za obecność na naszej konferencji właścicielom i menadżerom firm: Pani Ewie Pawłowskiej z Firmy Pawtrans, Panom  Arkadiuszowi Wołosowi i Lechowi Długoszowi z firmy WenthworthTech, Panu Jackowi Orłowi i Pani Monice Koszade-Rutkiewicz z firmy Orzeł, panom Marcinowi Chamerze i Radosławowi Walencikowi z firmy Metalton oraz pracownikom tych przedsiębiorstw za przygotowanie stoisk i prelekcji. Podziękowania kierujemy również do Pani Dyrektor CKPiT Joanny Kawałek za pomoc przy przygotowaniu poczęstunku oraz wypożyczenie wystawy o Eugeniuszu Kwiatkowskim pozyskanej od Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 z Lublina. Dziękujemy właścicielom piekarni, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę o wsparcie przy przygotowaniu poczęstunku dla młodzieży: Panu Tadeuszowi Zubrzyckiemu – „Piekarnia Tadeusz Zubrzycki”, Państwu Jarosławowi i Marii Kubić – „Piekarnia Poniatowa s.c. Jarosław i Maria Kubić. Pieczywo” oraz właścicielom piekarni Akord sp. z o.o. Dziękujemy  organizatorom konferencji: pracownikom Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Poniatowej oraz młodzieży i nauczycielom z Zespołu Szkół w Poniatowej. Bez ich zaangażowania niemożliwe byłoby zorganizowanie konferencji na tak dużą skalę.  Na koniec podsumowania I Poniatowskiego Forum Nowych Technologii dziękujemy osobie, bez której nie odbyłaby się ta konferencja -  Panu Piotrowi Pietrasowi z firmy Edge One Solutions, który od lat jest inicjatorem wielu naszych  przedsięwzięć informatycznych.

Mamy nadzieję, że konferencja wzbudziła duże zainteresowanie w naszym środowisku. Liczymy również na to, że tego typu przedsięwzięcie skupiające młodzież z całego powiatu stanie się cykliczną imprezą organizowaną w naszej szkole.