Koła zainteresowań - SZKTiR
Dni Otwarte-online
poniedziałek, 11 maja 2020 16:20

Niewątpliwie atutem Zespołu Szkół w Poniatowej jest praca z uczniami po lekcjach i możliwość rozwijania pasji w różnorodnych kołach zainteresowań: SzKTiR, robotyki, druku 3-D, multimedialne, muzyczne, wolontariatu, HDK, strzeleckie, SKS, Klub Szkół UNICEF.

Zaczynamy prezentacje od Szkolnego Koła Techniki i Racjonalizacji, zrzeszającego młodzież interesującą się wynalazczością, kierunkami rozwoju techniki i organizacji pracy, inicjowaniem i organizowaniem giełd, wystaw i innych przedsięwzięć inspirujących twórczość techniczną.

Jednym z głównych zadań SzKTiR jest przygotowanie uczniów do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Należy podkreślić, że młodzież skupiona w kole w ciągu ostatnich lat odniosła bardzo duże sukcesy zarówno na poziomie wojewódzkim jak i ogólnopolskim.

Trud, jaki wkładają w przygotowanie się do konkursu, owocuje nie tylko satysfakcją, ale również indeksem na wyższe uczelnie techniczne i zwolnieniem z teoretycznego egzaminu zawodowego z wynikiem 100%.

Od początku istnienia opiekunem koła jest Pan Marek Wawrzyniak.