Razem możemy sprawiać radość innym! Szkolne Koło Wolontariatu
Dni Otwarte-online
sobota, 23 maja 2020 20:46

Ósmoklasisto! Udzielasz się społecznie, lubisz pomagać innym i sprawia ci to ogromną radość - zapraszamy  do Szkolnego Koła Wolontariatu.

2020
28 Finał WOŚP
2019
Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę
2015
Szlachetna
Paczka
2017
Koncert charytatywny
„Anielskie Granie”
2012
XIII Przegląd
Małych Form
2011
Bal dla dzieci

Działamy już od wielu lat i w ciągu tego czasu wielokrotnie uczestniczyliśmy w ogólnopolskich akcjach charytatywnych  („Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Bank Żywności”,  „Szlachetna Paczka”), w akcjach organizowanych w naszym środowisku (np. „Koncert charytatywny dla Nicoli”, zbiórka publiczna dla osoby niepełnosprawnej, zbiórka publiczna dla Nicoli,  Koncert charytatywny dla Emilki”, „Zbiórka dla Pawła”).

Sami też wychodziliśmy z propozycjami wielu działań, które wcielaliśmy w życie dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych wolontariuszy:

 • Koncert Charytatywny „Anielskie Granie dla Nikoli i Madzi”
 • zbiórka żywności i środków chemicznych dla potrzebującej rodziny
 • opieka domowa nad niepełnosprawnymi dziećmi
 • opieka na basenie nad dziećmi z Rodzinnego Domu Dziecka
 • bale noworoczne dla dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w Poniatowej i Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • bal noworoczny dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią
 • zajęcia opiekuńcze w czasie wakacji dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią
 • pomoc w nauce dzieciom ze Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w Poniatowej
 • praca przy zbiorze jabłek
 • pomoc w organizacji Przeglądu Małych Form Teatralnych (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)
 • organizacja zajęć sportowych dla dzieci podczas (nie pamiętam- dni Poniatowej, czy Dnia trzeźwości)
 • Dzień Dawcy (rejestracja dawców komórek macierzystych).
Opiekunem koła wolontariatu od początku jego istnienia od 2000 roku jest Pani pedagog Małgorzata Wójcikowska

Czekamy na Ciebie ósmoklasisto - na pomysły nowych działań i chęci do pracy!

Razem możemy sprawiać radość innym!