Kalendarium roku szkolnego 2021/2022
w Zespole Szkół w Poniatowej

  • Home
  • Kalendarium roku szkolnego 2021/2022
    w Zespole Szkół w Poniatowej

Kalendarium roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół w Poniatowej

lp. wydarzenie termin
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021r. O godz. 9:30
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
3 Ferie zimowe 14 – 27 lutego 2022r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022r.
5 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 29 kwietnia 2022r.
6 Pisemne egzaminy maturalne (na poziomie podstawowym) 04-06.05.2022r.
7 Pisemne egzaminy maturalne (poziom rozszerzony) oraz egzaminy z kwalifikacji w danym zawodzie Według harmonogramu OKE
8 Dodatkowe dni wolne od zajęć nie licząc świąt 15.10.2022r (piątek) – 1 dzień
12.11.2022r. ( piątek) – 1 dzień
07.01.2022r. (piątek) – 1 dzień
02.05.2022r. (poniedziałek) - 1 dzień
04-06.05.2022r. (środa -piątek) – 3 dni
17.06.2022r.(piątek) – 1 dzień
9 Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022r.
10 Wakacje 25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.