Historia LO w pigułce

  • Home
  • Aktualności
  • Historia LO w pigułce

Historia LO w pigułce

  • 1-9-2012
  • Administrator

Krótki rys historyczny

Funkcjonuje od 1957 r., kiedy to mieszcząca się w obecnym budynku liceum szkoła podstawowa została przemieniona na szkołę ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego, nad którą kierownictwo objął Stefan Zychowicz.

W 1959 r. dyrektorem szkoły zostaje Mieczysław Unifantowicz. Jest to pierwszy rok realizacji pełnego programu liceum.

W następnych latach dyrektorami byli: mgr Stanisława Moroz, mgr Adela Kuduk, mgr Witold Kawala, mgr Halina Gołębiowska, mgr Andrzej Topolski, mgr Mirosław Plandowski.

W 2007 roku, w pięćdziesiątą rocznicę powstania placówki, szkoła otrzymała imię wielkiego patrioty, wybitnego Polaka Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W latach 1967-2009 Liceum Ogólnokształcące w Poniatowej ukończyło 3500 uczniów.

Z dniem 1 września 2012 roku nastąpiło połączenie Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych. Obie szkoły tworzą Zespół Szkół, którego dyrektorem została mgr Alicja Niezgoda.