Ceremonia nadania sztandaru

  • Home
  • Aktualności
  • Ceremonia nadania sztandaru

Ceremonia nadania sztandaru

  • 21-11-2009
  • Administrator

CEREMONIA  NADANIA  SZTANDARU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU

im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w PONIATOWEJ

Sztandar jest symbolem historii i tradycji. Jest znakiem, który łączy tych, którzy wyznają te same wartości, których jednoczy ta sama kultura, tradycja, historia.

21 listopada 2009r. społeczność uczniowska Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej otrzymała poświęcony w czasie uroczystej Mszy Świętej sztandar z podobizną patrona i słowami określającymi wartości, z którymi będą się identyfikować: BÓG, HONOR, NAUKA, OJCZYZNA.

Mszę Świętą w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego celebrował Ksiądz Oficjał Leszek Adamowicz. Piękną oprawę muzyczną przygotował chór „Cum Musica” pod kierownictwem Pani Dagmary Matysik.

Wśród znamienitych gości uczestniczących wraz z nauczycielami i uczniami liceum w tej uroczystości znaleźli się między innymi: Ksiądz Oficjał Leszek Adamowicz, Starosta Powiatu Opolskiego Pan Zenon Rodzik, Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego Pan Bogdan Kuta, Burmistrz Miasta Poniatowa Pani Lilla Stefanek, Skarbnik   Powiatu Opolskiego Pani Krystyna Sołdek, Radni Rady Powiatu: Tadeusz Błachnio, Zbigniew Kania, Jerzy Kuchta, Zbigniew Młyniec, , przedstawiciele Lubelskiego Oddziału Piłsudczyków:

St. wachm.rez. Edmund Krawczyk , Por.rez. Suprynowicz i Gołąb, dyrektorzy jednostek oświatowych Powiatu Opolskiego: Pani Ilona Majak-Gierczak, Pani Bogumiła Pluta, Pan Wojciech Lipiński, Pan Marek Matras, prezes Stowarzyszenia Cum Musica Pan Witold Danielewicz, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej Pan Andrzej Żukowski, Komendant Posterunku policji w Poniatowej Pan Bogdan Czopek, vice dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej Pan Sławomir Stefanek, byli dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego w Poniatowej: Pani Stanisława Moroz, Pan Andrzej Topolski, emerytowani nauczyciele, absolwenci, przedstawiciele Rady Rodziców i mieszkańcy miasta. Kulminacyjny moment przekazania sztandaru poprzedziło widowisko artystyczne pt. „W poszukiwaniu wolności. To my jesteśmy historią” wyreżyserowane przez Panie: Lidię Szymczak i Izabelę Walczak. Przypomnienie dramatycznych momentów polskiej historii w konwencji przeglądania rodzinnego albumu podkreślało ważność tradycji, którą powinno kontynuować i szanować młode pokolenie. Wyeksponował to jeden z narratorów parafrazując wiersz Adama Asnyka:

…ale nie depczcie przeszłości ołtarzy

choć macie sami doskonalsze wznieść

na nich się jeszcze święty ogień żarzy (spojrzenie w kierunku zniczy)

I miłość ludzka stoi tam na staży

I WY winniście im cześć!

I MY winniśmy im cześć!

To my jesteśmy historią!

Te słowa stanowiły także swoiste zobowiązanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej do postępowania zgodnie z zasadami, według których żył ich Patron.

Dalszą część uroczystości prowadziła Pani Lidia Szymczak, która przedstawiła poczty sztandarowe fundatorów (chorąży- Pan Jan Dzieliński, asysta- Panie Małgorzata Kolasińska, Izabela Walczak), uczniów (chorąży- Krzysztof Jankowski, asysta- Katarzyna Długosz, Małgorzata Nowomiejska) oraz komenderowała uczestnikami ceremonii.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej Pan Mirosław Plandowski przedstawił historię sztandaru oraz przeczytał Akt Fundacji Sztandaru, który podpisali przedstawiciele fundatorów oraz zaproszonych gości.

Ważnym momentem było ślubowanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej na sztandar, w czasie którego zobowiązali się między innymi do uczciwego i wytrwałego zdobywania wiedzy oraz odpowiedzialności za swoje słowa i czyny.   Na zakończenie uroczystości wystąpili: Starosta Powiatu Opolskiego Pan Zenon Rodzik, Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego Pan Bogdan Kuta oraz Przewodniczący Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej Pan Jan Dzieliński, którzy podziękowali organizatorom za możliwość uczestniczenia w tej, jak podkreślili, pięknej ceremonii. Starosta Pan Zenon Rodzik w swoim wystąpieniu odniósł się do faktów historycznych prezentowanych w widowisku, podkreślił, że poznawanie przeszłości pomaga w rozumieniu teraźniejszości oraz życzył pedagogom i uczniom wielu sukcesów. Ceremonię zamknął dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej Pan Mirosław Plandowski, który podziękował przybyłym gościom i organizatorkom uroczystości. Następnie wszyscy udali się do szkolnego Saloniku, aby kontynuować rozmowy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości..

W sposób szczególny chcielibyśmy podziękować za pomoc w organizacji ceremonii dyrekcji Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej Panu Andrzejowi Żukowskiemu.

Izabela Walczak