Kierunki Technikum

 • Home
 • Technikum
 • Kierunki

Technik Informatyk

Informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • administrowania systemami operacyjnymi,
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami oraz bazami danych

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Technik Programista

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.
programista

Technik Mechanik

mechanik

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik Elektryk

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:

 • eksploatowania instalacji elektrycznych,
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.
elektryk

Technik Pojazdów Samochodowych

Pojazdów Samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
 • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych:

 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
 • opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
 • przygotowania publikacji elektronicznych.

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:

 • drukowania cyfrowego,
 • obróbki druków cyfrowych,
 • planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej,
 • drukowania i obróbki druków 3D.
Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Technik Mechatronik

Mechatronik

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Technik Automatyk

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej:

 • montowania układów automatyki przemysłowej,
 • uruchamiania układów automatyki przemysłowej,
 • obsługi układów automatyki przemysłowej.

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej:

 • organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej,
 • wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej,
 • wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.
automatyk