Patron ZST

  • Home
  • Aktualności
  • Patron ZST

Patron ZST

  • 21-10-2008
  • Administrator

Wierzę (...) niezłomnie, że ogromna większość młodzieży polskiej wyposażona jest w dostatecznie mocne i trwałe siły, by przeciwstawić się skutecznie sporadycznym przejawom destrukcyjnym i demoralizującym; że nienaruszalną wartość posiada dla niej więź z historyczną przeszłością narodu. (...) Gdy takie zasady przepełniają umysły i serca naszego młodego pokolenia, możemy być spokojni o przyszłość narodu."

Eugeniusz Kwiatkowski

22 listopada 2008 roku Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Poniatowej otrzymało imię Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Eugeniusz Kwiatkowski to najwybitniejszy – po Władysławie Grabskim polityk gospodarczy II Rzeczypospolitej.  Był mężem stanu, wybitnym ekonomistą i działaczem gospodarczym o nowatorskim i trwałym dorobku. Nieprzeciętne cechy i umiejętności łączył Eugeniusz Kwiatkowski z osobistą skromnością i szacunkiem dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich stanowiska czy pozycji społecznej. Patronem Zespołu Szkół Technicznych został wybrany ze względu na  to, że należał niewątpliwie do grona najwybitniejszych Polaków XX wieku, jak również na  jego związki z Poniatową, która jemu zawdzięcza swoje istnienie jako miasto powstałe w wyniku utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Eugeniusz Kwiatkowski urodził się w 1888 roku w Krakowie, uczył się w słynnym Gimnazjum w Chyrowie koło Lwowa. Studiował chemię na Politechnice Lwowskiej i w Monachium, gdzie uzyskał tytuł inżyniera chemii. Był żołnierzem Legionów, po odzyskaniu niepodległości pracował w przemyśle i administracji państwowej, dwukrotnie był członkiem rządu.

W latach 1926-1930 był ministrem przemysłu i handlu., w tym okresie zbudował Zakłady Związków Azotowych w Mościcach koło Tarnowa, których następnie był dyrektorem. Wielkim osiągnięciem Kwiatkowskiego była realizowana przez niego polityka morska. Zbudował port w Gdyni, zorganizował Polską Żeglugę Morską. Opracował plan inwestycyjny na lata 1937-40, z którym zintegrowany był plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Plan zakładał rozwój przemysłu, który miał produkować na potrzeby uzbrojenia. W Stalowej Woli powstała huta i wytwórnia armat, w Rzeszowie silników lotniczych, w Mielcu samolotów, w Dębicy opon, w Niedomicach prochu, w Sanoku i Radomiu broni. W Lublinie zbudowano fabrykę samochodów, w Kraśniku amunicji, w Poniatowej sprzętu radiowego i łącznościowego dla wojska. Jednocześnie budowano drogi, mosty, linie kolejowe i elektryczne, wodociągi.

W Poniatowej prace ruszyły w szybkim tempie od wiosny 1937 r. Produkcja w zakładzie rozpoczęła się w lipcu 1939 r. Na osiedlu były zbudowane bloki mieszkalne wyposażone w wodociągi, kanalizację i energię elektryczną. Są to budynki przy obecnych ulicach Modrzewiowej i 11 Listopada. Wybuch wojny przerwał rozbudowę COP.

W czasie wojny Kwiatkowski jako członek rządu był internowany w Rumunii. W 1945 roku wezwano go do odbudowy portu w Gdyni, jednak niebawem został odsunięty od udziału w życiu gospodarczym. Na emeryturze zajmował się pracą naukową. Zmarł w 1974 roku w Krakowie