Aktualności projektowe

  • Home
  • Aktualności projektowe

Zajęcia realizowane w ramach projektu

Od września 2017 r. w naszej szkole realizowany jest projekt „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu uczniowie technikum uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, fizyki oaz języka angielskiego. Celem tych zajęć jest przypomnienie,powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z obowiązującym programem

nauczania, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego i przygotowanie uczniów do matury. W trakcie prowadzenia zajęć nauczyciele pomagają uczniom opanować umiejętności, które sprawiały im największą trudność i stosować je w rozwiązywaniu typowych zadań. Dzięki nim uczniowie w małych, sześcioosobowych grupach utrwalają i pogłębiają umiejętności i wiadomości  zdobyte na lekcjach. Uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań z matematyki, fizyki i chemii jak również z multimediów oraz grafiki komputerowej.W ramach koła medialnego uczniowie   postanowili wydawać gazetkę szkolną "ZS Express". Na jej łamach informują  kolegów o bieżących wydarzeniach szkolnej społeczności. Poza tym w kole fizyczno-chemicznym uczniowie zdobytą wiedzę na zajęciach mogą wykorzystać podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

Szkolenia dla nauczycieli

„Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku”

{phocagallery view=category|categoryid=700|imageid=13528|float=left}

W dniu 17 maja 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Opolskim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

 

„Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”

W dniu 18 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Opolskim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.