Historia ZST w pigułce

  • Home
  • Aktualności
  • Historia ZST w pigułce

Historia ZST w pigułce

  • 31-7-2010
  • Administrator

1951 – utworzenie wieczorowego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego dla pracowników  ZWSI. Tymczasowym dyrektorem zostaje kierownik szkoły podstawowej Stefan Zychowicz

1952 – dyrektorem zostaje Stanisław Romanowski.

1962 – powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa, dyrektor Jerzy Solarski. Szkoła kształci w systemie dziennym  uczniów, będących jednocześnie młodocianymi pracownikami zakładu oraz dorosłych w systemie wieczorowym w licznych specjalnościach, m. in. ślusarz, tokarz, frezer, szlifierz, spawacz, odlewnik, elektromechanik, mechanik precyzyjny, operator obrabiarek skrawających

1973 – w wyniku połączenia obu szkół powstaje Zespół Szkół Zawodowych  Ministerstwa Przemysłu Maszynowego pod dyrekcją Tadeusza Bajsona. Szkoła otrzymuje nowoczesny, doskonale wyposażony budynek, waz z pełnowymiarową salą gimnastyczną i warsztatami szkolnymi. Kierownikiem warsztatów zostaje Roman Spóz. Zespół obejmuje technikum, liceum zawodowe, szkołę zasadniczą, szkoły dzienne i wieczorowe, studium policealne. W ponad 30 oddziałach uczy na potrzeby rozwijającego się prężnie zakładu, zatrudnia wykształconą, liczną kadrę pedagogiczną. Technikum kształci w specjalnościach mechanicznych, chłodniczych, następnie elektronicznych i informatycznych

1976 – zmiana nazwy na Zespół Szkół Technicznych Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom- EDA”

1980 – dyrektorem zostaje Marian Szymczyk. Powstaje internat ZST, kierownikiem zostaje Bronisław Kuduk

1985 – dyrektorem zostaje Tadeusz Woźniak

1990 – zmiana nazwy szkoły  na Zespół Szkół Technicznych, podległy Kuratorium Oświaty w Lublinie. Dyrektorem zostaje Jerzy Kuchta, kierownikiem warsztatów Antoni Gromek Kierownikiem internatu zostaje Danuta Jachymek

1993 - utworzenie kierunku krawieckiego w ZSZ

1998 – utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie stolarz

1999 – likwidacja internatu w związku z przekształceniami stosunków własnościowych w spółkach powstałych po upadku zakładu

2000 – utworzenie Technikum Odzieżowego na podbudowie ZST

2002– dyrektorem szkoły zostaje Alicja Niezgoda, zastępcą Józef Targosiński. Wraz z wejściem do szkół średnich reformy oświaty powstaje nowy typ szkoły: liceum profilowane o profilu mechatronika

2003 – oferta kształcenia w liceum profilowanym zostaje rozszerzona o zarządzanie informacją oraz profil usługowo-gospodarczy.