„Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”

  • Home
  • Aktualności
  • „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”

„Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”

  • 7-6-2017
  • BW

W dniu 18 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Opolskim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.