„Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku”

  • Home
  • Aktualności
  • „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku”

„Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku”

  • 7-6-2017
  • BW

{phocagallery view=category|categoryid=700|imageid=13528|float=left}

W dniu 17 maja 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Opolskim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.