Zajęcia realizowane w ramach projektu

  • Home
  • Aktualności
  • Zajęcia realizowane w ramach projektu

Zajęcia realizowane w ramach projektu

  • 19-2-2018
  • Tatiana Rodzik

Od września 2017 r. w naszej szkole realizowany jest projekt „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu uczniowie technikum uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, fizyki oaz języka angielskiego. Celem tych zajęć jest przypomnienie,powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z obowiązującym programem

nauczania, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego i przygotowanie uczniów do matury. W trakcie prowadzenia zajęć nauczyciele pomagają uczniom opanować umiejętności, które sprawiały im największą trudność i stosować je w rozwiązywaniu typowych zadań. Dzięki nim uczniowie w małych, sześcioosobowych grupach utrwalają i pogłębiają umiejętności i wiadomości  zdobyte na lekcjach. Uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań z matematyki, fizyki i chemii jak również z multimediów oraz grafiki komputerowej.W ramach koła medialnego uczniowie   postanowili wydawać gazetkę szkolną "ZS Express". Na jej łamach informują  kolegów o bieżących wydarzeniach szkolnej społeczności. Poza tym w kole fizyczno-chemicznym uczniowie zdobytą wiedzę na zajęciach mogą wykorzystać podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.