Udział w konferencji

  • Home
  • Aktualności
  • Udział w konferencji

Udział w konferencji

  • 25-4-2022
  • Tatiana Rodzik

W dniach 23-24 kwietnia 2022 r. młodzież Zespołu Szkół wzięła udział w konferencji Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie pt. „Obozy jenieckie i martyrologia ludności w „małej” Ojczyźnie na przykładzie Poniatowej”. Uczniowie  uczestniczyli w części wykładowej konferencji, podczas której wystąpili: prof. Tomasz Panfil z tematem „Niemiecka polityka eksterminacji ludności Polski w latach 1939 – 1945”, dr Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku z prezentacją pt. „Okupacyjne losy mieszkańców Lubelszczyzny na kanwie monografii „Więźniowie KL Lublin 1941 – 1944”, dr Artur Podgórski z wykładem „Martyrologia na terenie gminy Poniatowa 1939 – 1945”, dr Dominik Szulc z prezentacją „Małe miasto – małe zbrodnie? Rozprawa ze stereotypem na przykładzie Kraśnika”, dr Marcin Pastwa z tematem „Szlakiem pomników pamięci narodowej w Gminie Poniatowa” oraz Władysław Mądzik z prezentacją „Działania Armii Krajowej w Gminie Poniatowa”. Uczniowie uczestniczący w konferencji wzbogacili swoją wiedzę historyczną.

Konferencja

Gallery Image

Konferencja

Gallery Image

Konferencja

Gallery Image

Konferencja

Gallery Image