Dzień Seniora

  • Home
  • Aktualności
  • Dzień Seniora

Dzień Seniora

  • 7-11-2022
  • M Wójcikowska

Nasza młodzież otrzymała zaproszenie do udziału w części artystycznej z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. To piękne święto podkreślające rolę osób starszych odbyło się 16 października w Kawiarni ArtCafe Klubowa. Po powitaniu przez Przewodniczącą Rady Seniorów Marię Bielecką i życzeniach składanych przez przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, zastępca burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz seniorów z terenu gminy, na scenie zaprezentowali się uczniowie. Najpierw wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego, a następnie nasi uczniowie - Maja Woroniecka z kl.LO1b, Zuzia Borowińska i Daniel Przybycień z klasy LO3. Maja zaprezentowała się w utworach wokalnych, Zuzia - w utworach muzycznych granych na pianinie, a Daniel - w niepowtarzalnej scence z „Zemsty” Aleksandra Fredry. Wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Oczywiście najwięcej uśmiechów dostarczył Daniel, który mową, gestami, mimiką twarzy w wyjątkowy sposób odtworzył najbardziej zabawny dialog Dyndalskiego z Cześnikiem. Po zakończeniu występów Seniorzy wyrazili nadzieję na dalszą współpracę z młodzieżą.

Dzien Seniora

Gallery Image

Dzien Seniora

Gallery Image

Dzien Seniora

Gallery Image

Dzien Seniora

Gallery Image

Dzien Seniora

Gallery Image

Dzien Seniora

Gallery Image

Dzien Seniora

Gallery Image

Dzien Seniora

Gallery Image