Staże uczniowskie finansowane z projektu - Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Opolskim

  • Home
  • Aktualności
  • Staże uczniowskie finansowane z projektu - Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Opolskim

Staże uczniowskie finansowane z projektu - Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Opolskim

  • 15-5-2023
  • ICebrykow

Rozpoczynamy nabór chętnych do uczestnictwa w wakacyjnych stażach uczniowskich. Staże odbywać się będą w zawodach: technik informatyk, technik elektryk. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie deklaracji, znajdującej się w zakładce Projekty - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STAŻ UCZNIOWSKI. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przekazać do p. I. Cebrykow do 30 maja. Osoby, które w poprzednim roku szkolnym brały udział w stażach nie mogą uczestniczyć w tegorocznej edycji. Spośród wszystkich zgłoszeń komisja rekrutacyjna wybierze 15 uczniów, którzy wezmą udział w stażu. Komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę następujące kryteria: Średnia ocen z przedmiotów zawodowych, ocena z zachowania oraz działalność społeczna. Realizacja stażu:

- Staż ucznia u pracodawcy trwać będzie 150 godzin i odbywać się będzie w zakładach pracy na terenie powiatu opolskiego w terminie czerwiec/lipiec 2023
- Staż jest dodatkową formą nauki polegającą na zdobywaniu doświadczenia, podniesieniu umiejętności i kompetencji w rzeczywistych warunkach pracy
- Staż odbywa się zgodnie z programem opracowanym przez szkołę przy współpracy z pracodawcą
- Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczniem a pracodawcą. Umowa określa liczbę godzin, okres realizacji i miejsce odbywania stażu, wynagrodzenie stażysty oraz wskazanie opiekuna stażysty po stronie pracodawcy.
- Stażysta uzyska po zakończeniu stażu uczniowskiego świadczenie pieniężne w wysokości 2 600 zł.

Na zakończenie stażysta otrzyma dokument potwierdzający odbycie stażu. Dokument zawiera m.in.: datę rozpoczęcia i zakończenia stażu, cel i program stażu, opis zadań wykonywanych przez stażystę, opis uzyskanych kompetencji oraz ocenę stażysty dokonaną przez opiekuna stażu, które będzie mógł wykorzystać przy sporządzaniu własnego CV.