"Wspólna praca, wspólny plon" – sukces spółki paliwowej Gazolina S. A. w II Rzeczypospolitej

  • Home
  • Aktualności
  • "Wspólna praca, wspólny plon" – sukces spółki paliwowej Gazolina S. A. w II Rzeczypospolitej

"Wspólna praca, wspólny plon" – sukces spółki paliwowej Gazolina S. A. w II Rzeczypospolitej

  • 9-11-2023
  • DRachwał

Uczniowie Liceum w Poniatowej mieli możliwość uczestnictwa w Konferencji naukowej „Wspólna praca, wspólny plon – sukces spółki paliwowej Gazolina S. A. w II Rzeczypospolitej”. Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Od wielu już lat Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Zespół Szkół w Poniatowej powiązane są Umową Patronacką. Dzięki realizacji tego projektu nasi uczniowie mogą uczestniczyć w różnych wydarzeniach naukowych organizowanych przez IH KUL, a wykładowcy IH KUL goszczą także w naszej szkole.

„Wspólna praca – wspólny plon”, to hasło było misją życiową twórcy „Gazoliny”, inż. Mariana Wieleżyńskiego, którego w pionierskim dla polskiego przemysłu energetycznego dziele wspierał inż. Władysław Szaynok. Uruchomili oni jedną z pierwszych na świecie wytwórni płynnego gazu ziemnego (eksportowanego w butlach m.in. do Belgii oraz Palestyny), doprowadzili rurociągiem gaz ziemny z Zagłębia Borysławskiego do Lwowa (1929), czy wreszcie, od początku lat 30., gazyfikowali nowo powstające miasto w Gdyni, z zastosowaniem nowoczesnej technologii wytwarzania dwugazu. Realizowali założenia „patriotyzmu gospodarczego” w niełatwym czasie dwudziestolecia międzywojennego.

Uczniowie klas II, III i IV LO realizujący przedmiot historia na poziomie rozszerzonym mieli rzadką okazję uczestniczyć w konferencji naukowej. Mogli z bliska przyjrzeć się warsztatowi i efektom pracy historyków. Każdy Historyk bada zjawiska minionych wydarzeń poprzez krytyczną interpretację ich pozostałości i świadectw, czyli źródeł w celu dotarcia do pewnych faktów. Natomiast Historia jako nauka daje bardzo szerokie spojrzenie na wiele zjawisk zachodzących we współczesnym świecie. Życzymy naszym uczniom wytrwałości z zgłębianiu tej wyjątkowej nauki.

Wspolna praca, wspolny plon

Gallery Image

Wspolna praca, wspolny plon

Gallery Image

Wspolna praca, wspolny plon

Gallery Image

Wspolna praca, wspolny plon

Gallery Image

Wspolna praca, wspolny plon

Gallery Image

Wspolna praca, wspolny plon

Gallery Image

Wspolna praca, wspolny plon

Gallery Image