Rozstrzygnięcie konkursu na koordynatora

  • Home
  • Aktualności
  • Rozstrzygnięcie konkursu na koordynatora

Rozstrzygnięcie konkursu na koordynatora

  • 14-9-2012
  • Administrator

W wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 14 września 2012 roku Dyrektor Zespołu Szkół  w Poniatowej informuje, że koordynatorem projektu "Równe szanse – lepsze możliwości” została Pani Bożena Wyroślak.