Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ZS w Poniatowej

  • Home
  • Aktualności
  • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ZS w Poniatowej

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ZS w Poniatowej

  • 10-10-2012
  • Administrator

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie usług szkoleniowych z matematyki dla klas I, matematyki - przygotowujące do matury, fizyki, chemii, języka angielskiego, zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, zajęcia pozalekcyjne – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, kółko matematyczne, kółko medialne oraz kółko mechatroniczne "Robot" w projekcie „Równe szanse – lepsze możliwości”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 391308 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012


Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3