Rozstrzygnięcie konkursu na przeprowadzenie usług szkoleniowych

  • Home
  • Aktualności
  • Rozstrzygnięcie konkursu na przeprowadzenie usług szkoleniowych

Rozstrzygnięcie konkursu na przeprowadzenie usług szkoleniowych

  • 19-10-2012
  • Administrator

W wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 18 października Dyrektor Zespołu Szkół  w Poniatowej informuje o rozstrzygnięciu konkursu na przeprowadzenie usług szkoleniowych w projekcie „Równe szanse – lepsze możliwości”.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka dla klasy 1 – H.Czarnota, matematyka przed maturą  -H.Czarnota, fizyka i chemia – T.Lasota-Rodzik, J.angielski – K.Kramek, J.angielski – J.Wolska, przygotowanie do egzaminów zawodowych – M.Wawrzyniak.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: zajęcia profilaktyczne – M.Wójcikowska, kółko medialne – K.Kobiałka, kółko Mechatroniczne „Robot” – K.Woźniak