Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - nr3

  • Home
  • Aktualności
  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - nr3

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - nr3

  • 29-10-2012
  • Administrator

Projekt „Równe szanse – lepsze możliwości”

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego,

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa.

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Na usługi przeprowadzenia zajęć kółka matematycznego uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej.

 

więcej...