Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Home
  • Aktualności
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • 7-11-2012
  • Administrator

Projekt „Równe szanse – lepsze możliwości”

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego,

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Na usługi przeprowadzenia zajęcia z matematyki dla klas przedmaturalnych uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej.

więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Na usługi przeprowadzenia zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej.

więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Na usługi przeprowadzenia zajęć kółka matematycznego uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej.

więcej...