Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

  • Home
  • Aktualności
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

  • 4-3-2013
  • Administrator

Projekt „Równe szanse – lepsze możliwości”

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego,

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Na stanowisko prowadzącego „Kółko medialne” dla uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej.

więcej...