Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Poniatowej

  • Home
  • Oferta edukacyjna

Drogi Ósmoklasisto !

Decyzja wyboru szkoły średniej jest jedną z ważniejszych w Twoim życiu. Przedstawiamy Ci ofertę naszej szkoły, Zespołu Szkół w Poniatowej - nowoczesnej i stale rozwijającej się placówki edukacyjnej. W skład zespołu wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum i branżowa szkoła I stopnia.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kierunki, które proponujemy (matematyczny, humanistyczny, bilogiczno-chemiczny czy lingistyczny), umożliwią rozwój Waszych uzdolnień i zainteresowań, a w przyszłości wybór atrakcyjnej uczelni i zdobycie wymarzonego zawodu.


TECHNIKUM

Kierunki, jakie proponuje nasza szkoła, należą do bardzo atrakcyjnych zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami, w których przewiduje się największy wzrost liczby miejsc pracy. Technik informatyk, programista, mechatronik, mechanik – operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, automatyk, elektryk czy technik grafiki i poligrafii cyfrowej to atrakcyjne, nowoczesne i poszukiwane zawody nie tylko w Polsce, ale i za granicą.


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Dla tych, którzy szybko chcą zdobyć zawód polecamy szkołę zawodową. Proponujemy zawody: operator obrabiarek sterowanych numerycznie i elektromechanik.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4-letnie na podbudowie szkoły podstawowej
Profil Rozszerzenie
matematyczny matematyka, fizyka/geografia
biologiczno-chemiczny z elementami podstaw medycyny biologia, chemia
biologiczno-chemiczny z elementami kosmetologii i wizażu/ z elementami podstaw medycyny. biologia, chemia
humanistyczny z elementami psychologii i pedagogiki język polski, historia
lingwistyczny język polski/historia, język angielski/język niemiecki

TECHNIKUM

5-letnie na podbudowie szkoły podstawowej
Zawód/klasa Kwalifikacje
technik informatyk
„Akademia CISCO ZS Poniatowa.”
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami oraz bazami danych
technik informatyk
z elementami futbolu
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami oraz bazami danych
technik programista INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
technik grafiki i poligrafii cyfrowej PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
technik mechanik MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
technik mechatronik ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
technik elektryk ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
technik pojazdów samochodowych MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
technik automatyk ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
technik budownictwa BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3-letnia na podbudowie szkoły podstawowej
Zawód Kwalifikacje
elektromechanik ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
operator obrabiarek skrawających MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających